กิจกรรม บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด


บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่บุตรพนักงานในบริษัทฯ บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ความสามารถ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มานั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งยังช่วยขัดเกลาคนให้มีจิตสำนึกและมีคุณธรรม ซึ่งการศึกษาจึงเป็นปัจจัยหลักของการส่งเสริมและพัฒนาให้แก่เยาวชนของชาติ อ่านต่อ »

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งจัดสัมมนาเรื่อง “การประหยัดพลังงานในกิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น” ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ โดยคุณสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมฯ อ่านต่อ »

งานครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งบริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด
บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี แห่งการดำเนินกิจการการให้บริการคลังสินค้าอาหารแช่แข็งของบริษัท เพื่อเฉลิมฉลองและความเป็นสิริมงคล และถือเป็นโอกาสในการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ในคราวเดียวกัน โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย อ่านต่อ »

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
" เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า " จากประโยคนี้ ทำให้เราเข้าใจได้ว่า เด็กทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราทุกคนจะให้ความสำคัญแก่เด็ก หรือ เยาวชนของชาติ ถึง แม้ว่าวันนี้พวกเขาจะเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆ แต่ในวันหน้าพวกเขาคือ อนาคต และเป็นผู้ใหญ่ ที่จะพัฒนาประเทศของเราต่อไป อ่านต่อ »


คลิกเมนู