กิจกรรม บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด


พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
" เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า " จากประโยคนี้ ทำให้เราเข้าใจได้ว่า เด็กทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราทุกคนจะให้ความสำคัญแก่เด็ก หรือ เยาวชนของชาติ ถึง แม้ว่าวันนี้พวกเขาจะเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆ แต่ในวันหน้าพวกเขาคือ อนาคต และเป็นผู้ใหญ่ ที่จะพัฒนาประเทศของเราต่อไป อ่านต่อ »


คลิกเมนู