บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด   ให้บริการคลังสินค้าห้องเย็นบริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นซึ่งให้บริการรับฝากเก็บสินค้าแช่แข็งและแช่เยือกแข็งสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารทั้งประเภทวัตถุดิบและสำเร็จรูป เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง ไก่ หมู และผักผลไม้ทุกชนิด เป็นต้น ได้กำหนดวิสัยทัศน์และมีการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานสากลครอบคลุมทุกระบบโดยมุ่งมั่นพัฒนาด้านระบบคุณภาพและการบริการอย่างต่อเนื่อง จนทำให้การบริการรับฝากสินค้าแช่แข็งและบริการแช่เยือกแข็งสินค้าของบริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด เป็นที่ยอมรับของลูกค้า พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานของกระบวนการต่างๆ ให้การบริการรับฝากสินค้าแช่แข็งและบริการแช่เยือกแข็ง มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบและการส่งมอบสินค้าที่ออกจากคลังสินค้าได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนดตลอด 24 ชั่วโมง
รับฝากสินค้า แช่แข็งและบริการแช่เยือกแข็ง» เว็บไซต์ online วันที่ 19-10-2561
» แก้ไขเนื้อหา "เกี่ยวกับเรา"
» แก้ไขเนื้อหา "บริการของเรา"
» แก้ไขเนื้อหา "กิจกรรม"
สถิติการเข้าเว็บไซต์
Today
4
Yesterday
18
This Month
336
Last Month
349
This Year
336
Last Year
4,449
IP Address
35.168.111.191คลิกเมนู